KOS INTROTECH CO., LTD.
บริษัท คอส อินโทรเท็ค จำกัด

16/297 Soi Saeyai-utid, Radchadapisek Road, Chantarakasem, Jatujak, Bangkok 10900
Tel : (02) 541-7500-1, (02) 541-7437-8 Fax : (02) 541-7505, (02) 541-6244
Mobile : (081) 496-0870 E-mail : info@kosintrotech.com  koskosWelcome to KOSINTROTECH.COM
  koskos
  scan to kosintrotech.com เป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยารักษาสัตว์ด้านการจำหน่ายผลิตภัณฑ์รักษาสัตว์มายาวนาน
  ทางบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับใช้และบริการทุกท่านที่มีความสนใจในผลิตภัณฑ์ของเรา
  บริษัท คอส อินโทรเท็ค จำกัด จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยารักษาสัตว์และเครื่องมือแพทย์เช่น น้ำเกลือ, น้ำกลั่น, โปวิโดนไอโอดีน, ทิงเจอร์ไอโอดีน, ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์, คลอรีน, เข็มฉีดยาสเตนเลส, เข็มฉีดยาพลาสติก, ไซริงค์, ชุดสายให้น้ำเกลือ, อะไหล่ลูกยาง, สารเจือจางน้ำเชื้อพ่อพันธุ์สุกร (ACROMAX, EoBOS, B.T.S.), CO-LINOSPEC ฯลฯ
  Bottom...

   

  kosintrotech.com

  Description:

  AMOX-KOS LA (อะม็อก - คอส แอลเอ)

  Specification:

  • AMOX-KOS LA (อะม็อก - คอส แอลเอ) ออกฤทธิ์ในการทำลายเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมบวกและ แกรมลบได้นาน

  • ขนาดและวิธีใช้ ขนาดทั่วไป ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ 7 มก. อะม็อกซี่ซิลลิน/กก. น้ำหนักตัว/วัน

  • วัว, ม้า, อูฐ 4 - 5 มล. ต่อน้ำหนักตัว 100 ลูกวัว, ลูกม้า 2 - 3 มล. ต่อน้ำหนักตัว 50 แกะ, แพะ 1 มล. ต่อน้ำหนักตัว 20

  • สุกร 3 มล. ต่อน้ำหนักตัว 50 สุนัข, แมว, ลูกสุกร 0.1 มล. ต่อน้ำหนักตัว 2 ระยะเวลาของการรักษา 3 วัน

  • การใช้ยาทางมดลูกในวัว ใช้ประมาณ 900 มก. ( 6 มล. ) ฉีดเข้าในมดลูกเพียงหนึ่งครั้ง

  • ถ้าจำเป็นต้องให้ซ้ำ ควรให้หลังจากนั้น 4 - 7 วัน ด้วยขนาดเท่ากัน

  รูปสินค้า AMOX-KOS LA (อะม็อก - คอส แอลเอ)

  บริษัท คอส อินโทรเท็ค จำกัด (www.kosintrotech.com)

  HOMENEXTPREVIOUS

  Top...

  koskoskoskos