KOS INTROTECH CO., LTD.
บริษัท คอส อินโทรเท็ค จำกัด

16/297 Soi Saeyai-utid, Radchadapisek Road, Chantarakasem, Jatujak, Bangkok 10900
Tel : (02) 541-7500-1, (02) 541-7437-8 Fax : (02) 541-7505, (02) 541-6244
Mobile : (081) 496-0870 E-mail : info@kosintrotech.com    koskoskosintrotech.comWelcome to KOSINTROTECH.COM
    kosintrotech.comkoskos
    scan to kosintrotech.com เป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยารักษาสัตว์ด้านการจำหน่ายผลิตภัณฑ์รักษาสัตว์มายาวนาน
    ทางบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับใช้และบริการทุกท่านที่มีความสนใจในผลิตภัณฑ์ของเรา
    บริษัท คอส อินโทรเท็ค จำกัด จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยารักษาสัตว์และเครื่องมือแพทย์เช่น น้ำเกลือ, น้ำกลั่น, โปวิโดนไอโอดีน, ทิงเจอร์ไอโอดีน, ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์, คลอรีน, เข็มฉีดยาสเตนเลส, เข็มฉีดยาพลาสติก, ไซริงค์, ชุดสายให้น้ำเกลือ, อะไหล่ลูกยาง, สารเจือจางน้ำเชื้อพ่อพันธุ์สุกร (ACROMAX, EoBOS, B.T.S.), CO-LINOSPEC ฯลฯ
    Bottom...

     

    kosintrotech.com

    Description:

    ไหมละลาย DemeTECH 4 แบบ

    • แบบที่ 1 DemeTECH'S Chromic Catgut Sutures (เอ็นเย็บแผลจากธรรมชาติชนิดละลายได้แบบโครมิค)
    • แบบที่ 2 DemeTECH'S Silk Sutures
      (ไหมเย็บแผลประเภทไม่ละลาย : (Silk) )

    • แบบที่ 3 DemeTECH'S Nylon Sutures (ไหมเย็บแผลประเภทสังเคราะห์เส้นเดี่่ียว
      และไม่ละลาย : (Nylon Monofilament))
    • แบบที่ 4 DemeTECH'S Polyglactin 910 Sutures (วัสดุเย็บแผลผลิตจากสารสังเคราะห์ชนิดละลายช้า
      : (Polyglactin 910))
    รายละเอียดตามด้านล่าง

     

    Specification:

    • แบบที่ 1 DemeTECH'S Chromic Catgut Sutures (เอ็นเย็บแผลจากธรรมชาติชนิดละลายได้แบบโครมิค)

    เอ็นเย็บแผลจากธรรมชาติชนิดละลายได้แบบโครมิค
    : โครมิคคัทกัท (Chromic catgut)
    ไม่ติดเข็ม เบอร์ 0 : CODE CC5200
    ไม่ติดเข็ม เบอร์ 1 : CODE CC5201
    ไม่ติดเข็ม เบอร์ 2 : CODE CC5202
    ไม่ติดเข็ม เบอร์ 3 : CODE CC5203
    ไม่ติดเข็ม เบอร์ 2/0 : CODE CC5220
    ไม่ติดเข็ม เบอร์ 3/0 : CODE CC5230
    ไม่ติดเข็ม เบอร์ 4/0 : CODE CC5240
    ไม่ติดเข็ม เบอร์ 5/0 : CODE CC5250
    ความยาว 150 ซม. ไหมสีน้ำตาล

    เอ็นเย็บแผลจากธรรมชาติชนิดละลายได้แบบโครมิค
    : โครมิคคัทกัท (Chromic catgut)
    ่ติดเข็มกลมโค้ง ครึ่งวงกลมเบอร์ 2/0
    ขนาดเข็ม 26 มม. DT-123-1 / CC222026BOP
    ติดเข็มกลมโค้ง ครึ่งวงกลมเบอร์ 3/0
    ขนาดเข็ม 26 มม. DT-122-1 / CC223026BOP
    ติดเข็มกลมโค้ง ครึ่งวงกลมเบอร์ 0
    ขนาดเข็ม 36 มม. DT-812-1 / CC220036BOP
    ความยาว 75 ซม. ไหมสีน้ำตาล

    • แบบที่ 2 DemeTECH'S Silk Sutures
      (ไหมเย็บแผลประเภทไม่ละลาย : (Silk) )

    ไหมเย็บแผลประเภทไม่ละลาย : (Silk)
    ไม่่ติดเข็ม เบอร์ 0 SK13600
    ไม่่ติดเข็ม เบอร์ 1 SK13601
    ไม่่ติดเข็ม เบอร์ 2 SK13602
    ไม่่ติดเข็ม เบอร์ 2/0 SK13620
    ไม่่ติดเข็ม เบอร์ 3/0 SK13630
    ความยาว 180 ซม. ไหมสีดำ

    • แบบที่ 3 DemeTECH'S Nylon Sutures (ไหมเย็บแผลประเภทสังเคราะห์เส้นเดี่่ียว
      และไม่ละลาย : (Nylon Monofilament))

    ไหมเย็บแผลประเภทสังเคราะห์เส้นเดี่่ียว
    และไม่ละลาย : (Nylon Monofilament)
    ติดเข็มคัทติ้ังโค้ง 3/8 วงกลม
    เบอร์ 2/0 ขนาดเข็ม 26 มม. NL262026F4P
    เบอร์ 3/0 ขนาดเข็ม 26 มม. NL263026F4P
    เบอร์ 4/0 ขนาดเข็ม 26 มม. NL264026F4P
    เบอร์ 5/0 ขนาดเข็ม 26 มม. NL265016F4P
    เบอร์ 6/0 ขนาดเข็ม 26 มม. NL266016F4P
    ความยาว 75 ซม. ไหมสีดำ

    • แบบที่ 4 DemeTECH'S Polyglactin 910 Sutures (วัสดุเย็บแผลผลิตจากสารสังเคราะห์ชนิดละลายช้า
      : (Polyglactin 910))

    วัสดุเย็บแผลผลิตจากสารสังเคราะห์ชนิดละลายช้า
    : (Polyglactin 910)
    ติดเข็มกลมโค้ง ครึ่งวงกลม
    เบอร์ 2/0 ขนาดเข็ม 26 มม. G282026BOP
    เบอร์ 3/0 ขนาดเข็ม 26 มม. DT-G316-1 / G283026BOP
    เบอร์ 2/0 ขนาดเข็ม 36 มม. G282036BOP
    เบอร์ 3/0 ขนาดเข็ม 36 มม. G283036BOP
    ความยาว 75 ซม. ไหมสีม่วง

     

     

     

     

     

     

    รูปสินค้า ไหมละลาย DemeTECH 4 แบบ
    แบบที่ 1 DemeTECH'S Chromic Catgut Sutures
    แบบที่ 2 DemeTECH'S Silk Sutures
    แบบที่ 3 DemeTECH'S Nylon Sutures
    แบบที่ 4 DemeTECH'S Polyglactin 910 Sutures

    บริษัท คอส อินโทรเท็ค จำกัด (www.kosintrotech.com)

    HOMENEXTPREVIOUS

    Top...

    koskoskoskos